You are currently viewing ผลกระทบจากการเกิดไฟป่า

ผลกระทบจากการเกิดไฟป่า

  • Post author:
  • Post category:Blog

การเกิดไฟไหม้ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติ จะทำให้ธรรมชาติในป่าไม้นั้นเสียหายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบต่อคนท้องถิ่นแถวนั้น ผลกระทบต่อสัตว์ป่าจำนวนมาก แล้วยังทำให้สภาพอากาศนั้น เกิดแก๊สออกซิเจน จากกันไฟไหม้ป่า หรือจะเป็นสภาพดิน ที่เสียหายจากการเกิดไฟไหม้ แล้วยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วย ได้ยังมีปัญหาอีกมากมาย ในการเกิด ไฟป่า

สาเหตุของ ไฟป่า

หลายคนคงสงสัยว่า ไฟป่าเกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หรือไม่ บอกเลยว่า มันสามารถเกิดได้เอง เช่น การเกิดเชื้อเพลิง ที่เกิดจากกิ่งไม้ หรือใบไม้ต่างๆพวกวัชพืช เป็นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ด้วยการเสียดสี แล้วก็สภาพอากาศที่ยังเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า ก๊าซออกซิเจนนั้น ทำให้เกิดการ์ดที่สามารถไวต่อไฟอย่างมาก และอาจจะรวดเร็ว เพราะว่ามีลมช่วย หรือจะเป็นฝีมือมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเผา หรือจะเป็นพวกขี้บุหรี่ 

ประเภทของไฟป่า

มีด้วยกันอยู่หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ไฟใต้ดิน เป็นการเกิดไฟไหม้จาก จากเชื้อเพลิงที่อยู่บริเวณใต้ดิน จะทำให้เกิด อุณหภูมิที่ต่ำ ซึ่งไฟป่าชนิดนี้สามารถ ทำไรต้นไม้ได้ในใต้ดิน เพราะใต้ดินนั้นเก็บความร้อนอย่างมาก จึงทำให้รากต้นไม้นั้นเสียหาย จึงทำให้เราเห็นต้นไม้ตาย หรือจะเป็นไฟไหม้ผิวดิน ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งโลก การรุนแรงของไฟนั้นขึ้นอยู่ของเชื้อเพลิง เรามักจะพบเห็นลูกไม้ตามพื้น แต่ส่วนมากนั้นจะไม่ทำให้ ต้นไม้ตาย แต่มันจะลดกันโตของต้นไม้

ผลกระทบของไฟป่า

ในการเกิดไฟป่าในแต่ละครั้งนั้น สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือผลกระทบต่อดิน ระบบการส่งน้ำ หรือจะเป็นผลกระทบต่อสัตว์ป่า หรือจะเป็นทางด้านสุขภาพของมนุษย์ ที่เกิดควันของไฟป่า ทำให้มีผลต่อสุขภาพ ทำให้ระบบทางเดินหายใจของเรานั้น ซึ่งจะทำให้เราเกิดโรคลำปาง ว่าจะเป็นมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคที่เกี่ยวกับการหายใจของเรา ประเภทของความนั้น ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น PM 2.5