You are currently viewing ไฟป่าแสนรุนแรง ในอินเดียและเนปาล

ไฟป่าแสนรุนแรง ในอินเดียและเนปาล

  • Post author:
  • Post category:Blog

บนโลกเรานั้นก็มีภัยธรรมชาติมากมายหลายรูปแบบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เกิดจากภาวะความผิดปกติไม่สมดุลย์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้น ตัวอย่างภัยธรรมชาตินั้นเช่น พายุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุฤดูร้อน เป็นต้น  ปรากฏการณ์น้ำท่วม หรือปรากฏการณ์ไฟป่า บางสิ่งบางอย่างก็มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน และอาจเกิดร่วมกันหรือเกิดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งอย่างอย่าง เช่นปรากฏการณ์พายุฤดูร้อนนอกจากจะมีลมพายุพัดอย่างรุนแรงแล้วนั้น ยังมีฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมใหญ่ร่วมด้วยเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติแบบไหนแต่ทุกรูปแบบก็มีความรุนแรงและไม่มีใครคาดหวังอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และหนึ่งในภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือไฟป่านั่นเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมามีไฟป่าเกิดขึ้นกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทุกมุมโลกโดยไฟป่านั้นมีผลกระทบมากมาย หนึ่งใน ไฟป่าแสนรุนแรง นั้นเกิดขึ้นในอินเดียและเนปาล สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างเราตามมาดูกัน

ไฟป่าแสนรุนแรง เกิดอะไรขึ้นที่อินเดียและเนปาล

ในหลายพื้นที่นั้นมีการเกิดไฟป่าขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากความแห้งแล้งของพื้นที่และจากรังสีความร้อนสะสมจากดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้น โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2021 นี้ในประเทศอินเดียและเนปาลมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 15 ปี  เทือกเขาที่อยู่บริเวณทะเลสาบไนนิตาลในรัฐอุตตราขัณฑ์ถูกไฟป่าลุกลามเผาไหม้นานนับสัปดาห์ โดยสาเหตุของความแห้งแล้งนั้นนอกจากจะเกิดจากการที่พื้นที่บริเวณนี้ไม่มีฝนเลยหิมะตกมานานหลายเดือนแล้ว ยังเกิดจากการเผาโคนพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วอีกด้วย แม้จะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ในเรื่องของการเข้าไปใช้ทรัพยากรในป่าแต่ชุมชนที่อยู่อาศัยในป่าหลายแห่งในอินเดียก็ออกมาประท้วงเนื่องจากการอนุรักษ์ป่านั้นมีผลต่อสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่และทรัพยากรป่า เหตุการณ์เกิดจากการไม่เชื่อมั่นระหว่างชุมชนเหล่านี้กับหน่วยงานดูแลป่าของรัฐ เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจึงทำให้ทั้งหน่วยจัดการภัยพิบัติและบุคลากรที่จะช่วยจัดการกับไฟป่าเหล่านี้มีน้อยมากกว่าความจำเป็นที่ต้องมี ส่งผลให้ไฟป่านั้นลุกลามและรุนแรงโดยไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้

ไฟป่าที่อินเดียและเนปาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ในการเผาไหม้ของไฟป่านั้นยิ่งรุนแรงก็ยิ่งส่งผลเสียมากในวงกว้าง ผลจากการเผาไหม้จะทำให้เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ อะโคลิอีน และเบนซีน ซึ่งสารเหล่านี้จะลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับควันที่เกิดจากการเผาไหม้  ก๊าซเหล่านี้จะลอยขึ้นไปและทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเบาบางลงและกรองรังสีความร้อนจากตัวอาทิตย์ได้น้อยลง รวมถึงการเกิดไฟป่านั้นยังเผาผลาญป่าไม้ให้ลดจำนวนลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของทั้งมนุษย์และสัตว์ ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงยิ่งส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ตั้งแต่ในขณะที่เกิดการเผาไหม้ เขม่าควันและก๊าซพิษเหล่านั้นสามารถส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ส่วนการส่งผลระยะยาวเรื่องของชั้นบรรยากาศของโลกเบาบางลง ประสิทธิภาพในการกรองรังสีจากดวงอาทิตย์ลดน้อยลง จึงส่งผลทำให้มนุษย์มีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังได้มากขึ้นอีกด้วย

UFA191 เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด