You are currently viewing สถานการณ์สัตว์ป่าในธรรมชาติปัจจุบัน

สถานการณ์สัตว์ป่าในธรรมชาติปัจจุบัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าสัตว์ป่าในธรรมชาตินั้นทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลก็ตาม แต่ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บและมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นอยู่บ้าง ถึงแม้จะมีการดูแลและรักษาแต่ทุกวันนี้สัตว์ป่าก็ถูกรุกรานจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เยอะแยะมากมายทุกวันนี้ผู้คนกลายเป็นผู้ครอบครองแผ่นดิน และถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันจึงทำให้ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านั้นเปลี่ยนแปลงไป

ด้านอาหาร

ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่ามนุษย์นั้นใช้เนื้อสัตว์ในการดำรงชีวิต และไม่เพียงแค่นั้นยังใช้ส่วนต่างๆของสัตว์ป่าหลายชนิดนำมาเป็นของตกแต่งบ้าน และต้องบอกเลยว่าสัตว์ตามธรรมชาติบางชนิดก็เป็นที่นิยม ดังนั้นจึงทำให้มันถูกล่าและถูกล่าไปเรื่อยๆจนมันมีจำนวนที่น้อยลง และหาได้ยากขึ้นและโดยส่วนใหญ่มันก็เป็นสัตว์ป่า ที่ออกลูกได้น้อยเติบโตได้ช้าจึงทำให้มันมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูง

เศรษฐกิจ

ในปัจจุบันการค้านั้นมีหลากหลายมากๆแต่ต้องบอกเลยว่าการค้าสัตว์ป่านั้น มันได้รับความนิยมมากไม่ว่าแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น นอกประเทศก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นขนหนังหรือเขาต้องบอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับผู้ค้าอย่างมากเลย จัดได้ว่าเป็นมูลค่าที่งามมากแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนเยอะมากๆ

ควบคุมสิ่งมีชีวิต

สำหรับในป่านั้นต้องบอกเลยว่าแต่ละชีวิตนั้นก็มีวัฏจักรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสัตว์ที่มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่ามักจะเป็นสัตว์ที่อยู่เหนือสัตว์อื่นๆ ดังนั้นไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีการบริโภคและมีการล่าสัตว์ป่า เพื่อนำไปทำเป็นอาหารหรือเศรษฐกิจก็ตามสัตว์ก็กินกันเองด้วย ดังนั้นบางครั้งมันก็อาจจะทำให้บางชนิดมีน้อยแล้วก็ยิ่งน้อยลงมาอีกจนต้องได้รับการดูแลอย่างดี