You are currently viewing ผลกระทบของไฟป่า ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ผลกระทบของไฟป่า ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ

  • Post author:
  • Post category:Blog

พูดถึงภัยธรรมชาติที่เป็นภัยขั้นวิกฤตหลายแรง หนึ่งในนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีไฟป่าอย่างแน่นอน เนื่องจากในการเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าไฟป่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นที่ไหน เราทำได้แค่เพียงระแวดระวังเมื่อป่าในบริเวณที่มีการสะสมของเหล่าใบไม้แห้งนั้นมีสภาพอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจเท่านั้น แต่ด้วยความใหญ่ของป่าเราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นเองได้ทั้งหมด และในการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างยิ่งใหญ่มากพอสมควร เนื่องจากเศษใบไม้แห้งนั้นติดไฟได้ง่ายมากจึงมักเกิดการลุกลามในวงกว้าง นอกจากที่ป่าบริเวณนั้นจะถูกเผาไหม้ไปเป็นบริเวณกว้างแล้ว ยังมี ผลกระทบของไฟป่า ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆโดยรอบอยู่อีก ในวันนี้เราจะมาบอกกันว่ามีผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติบ้าง

ผลกระทบของไฟป่า ด้านภาคพื้นดิน

การที่เกิดไฟป่าขึ้นและกระจายไปในวงกว้างนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวแปรที่ทำให้ไฟป่านั้นลุกลามไปได้ไกลและเร็วมากแค่ไหนนั่นก็คือเรื่องของลมนั่นเอง ยิ่งมีลมกรรโชกแรงไฟป่าก็ยิ่งลุกลามไปได้ไกลและรวดเร็ว แน่นอนว่าในบางครั้งหมู่บ้านหรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ชิดติดกับบริเวณป่านั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกไฟป่านั้นเผาไหม้ไปด้วยนอกจากบ้านเรือนของผู้คนที่ได้รับผลกระทบแล้วนั้นสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ในป่าหลายครั้งที่สัตว์เหล่านั้นหนีจากไฟป่าไม่ทัน หลังจากไฟป่าสงบเราจึงได้เห็นภาพอันน่าเศร้าสลดหลายครั้งที่เหล่าสัตว์ต่างๆนั้นถูกไฟป่าย่างสุกและตายอยู่ในบริเวณป่า นอกจากนี้พืชพรรณตามธรรมชาติต่างๆที่ถูกไฟเผาไปนั้นยากที่จะฟื้นคืนกลับมาให้สมบูรณ์ตามเดิมได้เนื่องจากบริเวณพื้นดินนั้นได้ถูกความร้อนจากไฟเผาไหม้ทำให้แร่ธาตุในดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ผลกระทบจากควันไฟที่ลอยไปในอากาศ

การที่เกิดไฟป่าขนาดใหญ่นั้นแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานอกจากความเสียหายทางด้านภาคพื้นดินแล้วนั้น ยังมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเขม่าควันและก๊าซพิษอันตราย หลายครั้งที่ลมนั้นได้หอบพัดเอากลุ่มควันและก๊าซพิษเหล่านี้กระจายออกไปได้ไกลถึงหลาย 100 กิโลเมตร  ทำให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณทางผ่านของกระแสลมนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากก๊าซพิษและเขม่าควัน ทำให้อาจเกิดโรคหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ยิ่งอยู่ใกล้กับแหล่งเกิดไฟป่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลกระทบมากเท่านั้น นอกจากนี้ควันพิษเหล่านี้ส่วนหนึ่งยังไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย เป็นผลกระทบต่อเนื่องที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกและส่งผลให้โลกนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นผลต่อเนื่องกันไป ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกกำลังต้องการแก้ปัญหาอยู่