You are currently viewing ทำไมเราถึงจะต้องอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ทำไมเราถึงจะต้องอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่ามันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก เนื่องจากมาจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ รวมถึงมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันสูญพันธุ์ด้วยต้องบอกเลยว่าในปัจจุบัน ก็ยังมีคนที่พยายามรณรงค์ช่วยเหลือพวกมันทุกหนทาง เพื่อที่จะได้ทำให้พวกมันนั้นคงอยู่ต่อไปและสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ เพื่อที่จะทำให้สายพันธุ์ของมันนั้นคงอยู่

การปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี เพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยชะลอวิกฤตที่จะทำให้พวกมันสูญพันธุ์ เนื่องจากเอามาเพาะเลี้ยงและปล่อยกลับคืนสู่ป่า ซึ่งมีการทำแบบนี้มาเป็นระยะเวลานานแต่สำหรับสัตว์บางชนิด มันเหลือจำนวนที่น้อยมากจนไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้ มันเป็นความคิดแรกเริ่มที่เป็นตัวช่วยสัตว์นำมาเลี้ยง และเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ระบบนิเวศคืนสู่ป่า แต่ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตัวช่วยอนุรักษ์ได้มากน้อยเพียงใด

สาเหตุของการสูญพันธุ์

มันเป็นคำถามที่ตอบได้ยากพอสมควรเลย เพราะว่ามันเกิดมาจากหลายสาเหตุ ถึงแม้ว่าจะมีการเพาะพันธุ์สัตว์ป่ากันมากมายก็ตามศูนย์อนุรักษ์ และนำมันไปปล่อยคืนสู่ป่าแต่ก็ใช่ว่ามันจะใช้ชีวิตด้วยตัวของมันเองภายในป่ารอด และเติบโตดังนั้นถึงมันจะเป็นตัวช่วยที่พอจะช่วยได้ แต่มันก็คือหนทางเดียวและสาเหตุของมันก็มาจากน้ำมือมนุษย์ที่ไปคอยเผาป่าถางป่า หรือรวมถึงศัตรูของเหล่าสัตว์ป่ารวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

พฤติกรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงยาก

เนื่องจากสัตว์ป่านั้นมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงทั่วไป อย่างที่เราเคยเห็นกันสัตว์ป่ามันยังคงมีสัญชาตญาณของมัน และทุกวันนี้พฤติกรรมเดิมของมันแต่โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกอย่าง แต่ก็ยังคงไม่ยอมปรับตัวตามยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับการสูญพันธุ์