You are currently viewing การฟื้นฟูธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน

การฟื้นฟูธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยนั้น ป่าไม้นั้นถูกทำลายค่อนข้างรวดเร็วมาก จากการบันทึกสถิติบอกได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีขณะนี้ประเทศไทยอาจจะไม่มีป่าอีกแล้วถ้าเราไม่เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ในการฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ บอกว่าในตอนนี้มีปัญหาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าเดือนไหนของประเทศไทยนั้นก็สามารถเกิดภัยจากธรรมชาติได้เหมือนกัน บอกเลยว่าเราได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแนวป่าที่ถูกสร้างเอาไว้เพื่อชะลอน้ำก็ต้องน้อย จึงมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเริ่มทำโครงการที่น่าสนใจก็คือ การปลูกป่าชายเลน

การปลูกป่าชายเลน สำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร

ต้องบอกเลยว่าการปลูกป่าเจริญนั้นเป็นผลดีต่อธรรมชาติอย่างมาก ให้ประโยชน์หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น การเพาะพันธุ์ พืชผัก สมุนไพร และยังให้ประโยชน์ต่อสัตว์มีชีวิตประเภทน้ำด้วยที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าชายเลนได้ จึงเห็นได้ว่าป่าชายเลนนั้นเปรียบเสมือนแสงพลังอันที่สำคัญ ป่าชายเลนนั้นยังสามารถดูดซับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นจากมนุษย์อาจจะเป็นพวกสารพิษ ที่มีคนไม่ดีต่อธรรมชาติป่าชายเลนก็สามารถช่วยได้

ทำอย่างไรถึงจะฟื้นฟูได้จริง

เพราะว่าในประเทศไทยนั้นได้มีการปลูกป่าชายเลนมาแล้วเป็นเวลานานและยังมีโครงการมากมายที่เกี่ยวกับป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูธรรมชาตินั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และมีเหตุผลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน ถือว่ามันเหมือนกับผิดธรรมชาติ เราต้องหาชนิดไม้อื่นๆมาปลูกด้วยเพื่อให้เกิดความหลากหลาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องบอกว่าการปลูกป่าชายเลนนั้นมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเราจะต้องมีข้อมูลศึกษาความรู้เกี่ยวกับทำการฟื้นฟูป่า

ผลพลอยได้

ต้องบอกไปว่าการทำป่าชายเลนนั้นถ้าประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบสมบูรณ์จะทำให้ป่าโดยรอบก็สามารถสมบูรณ์ตามไปด้วยเพราะว่าป่ามันเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว บอกไปว่าป่าชายเลนนั้นเป็นแกนนำหลักในการฟื้นฟูธรรมชาติว่าสมบูรณ์แล้วจะทำให้ป่าชายเลนั้นมีประโยชน์ต่อโลกเราอย่างมากลดมลพิษทางอากาศ

W88 เว็บ มั่นคง ปลอดภัย ไม่ผ่านเอเย่นต์